Strona główna

Witamy na stronie Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny w Przegalinach!

 

(Słowo ks. Proboszcza)

Nowa ewangelizacja

Papież Jan Paweł II szczególnie w ostatnich latach swojego życia mocno akcentował potrzebę „nowej ewangelizacji”. Potrzebę – jak tłumaczył – głoszenia tej samej Ewangelii Chrystusowej, ale z nowym zapałem, na nowe sposoby, przy użyciu nowych narzędzi i metod.

Wszystkie te przesłanki każą jednoznacznie stwierdzić, że Internet jest potrzebny – i to bardzo potrzebny wierze dzisiejszego człowieka. Chrześcijanin zaangażowany w głoszenie Dobrej Nowiny, szuka, jak ją przekazać. Szuka on najlepszego sposobu na to, by drugi człowiek usłyszał Ewangelię. A skoro Internet ma rzeczywiście taki wpływ, to człowiek wierzący nie może obok niego przejść obojętnie. W przeciwnym razie, wytrąciłby ze swojej ręki jedno z narzędzi. „Głos chrześcijan nigdy nie może zamilknąć, ponieważ Chrystus powierzył nam słowo zbawienia, którego pragnie każde ludzkie serce. Ewangelia ofiarowuje nam bezcenną perłę, której wszyscy szukają (por. Mt 13,45-46)” (Jan Paweł II, Orędzie na 35. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2001 r., 2).

„W światowej sieci istnieje już niezliczona ilość źródeł informacji, dokumentacji oraz materiałów edukacyjnych dotyczących Kościoła, jego historii, tradycji, doktryny oraz zaangażowania w każdą sferę życia społecznego we wszystkich częściach świata. Nie ulega zatem wątpliwości, że Internet – choć nigdy nie zdoła zastąpić głębokiego doświadczenia Boga, które dostępne jest jedynie na drodze żywego, liturgicznego i sakramentalnego uczestnictwa w życiu Kościoła – jako ważne uzupełnienie może pomóc zarówno w przygotowaniu na spotkanie z Chrystusem we wspólnocie, jak i w stawianiu pierwszych kroków na drodze wiary” (Jan Paweł II,Orędzie na 36. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2002 r., 2).